Bekräftat: Hörapparater fungerar!

Om hörapparater är ett effektivt hjälpmedel mot hörselnedsättning har faktiskt aldrig undersökts med en seriös klinisk studie, förrän nu.


I en randomiserad, placebo-kontrollerad klinisk studie visar forskare att hörapparater har god effekt hos äldre personer med mild eller medelsvår hörselnedsättning.

Inom forskarvärlden anses denna typ av studie vara speciellt rigorös och det är första gången en sådan studie utförs på hörselhjälpmedel.

I studien ingick 154 personer mellan 55 och 79 år. Alla deltagare blev tilldelade en hörapparat av hög kvalitet men en grupp fick hjälp av en professionell audionom att ställa in och anpassa hjälpmedlet för just sina öron och hörselnedsättning. Den andra gruppen fick istället en förinställd hörapparat utan rådgivning. En tredje grupp (kontrollgruppen) fick samma hörapparat men som var inställd att inte ge någon hörselförbättrande effekt.

Förinställd hörapparat fungerar lika bra

Resultaten visar att hörapparater, vare sig med individuell rådgivning eller ”receptfritt”, är effektiva för äldre vuxna med hörselnedsättning. De studiedeltagare som fick en professionell rådgivning i samband med hörselhjälpmedlet var dock mer nöjda med upplevelsen. Efter studien var avslutad ville 81 procent av deltagare i denna grupp köpa hörselapparaten de fått använde jämfört med 55 procent i gruppe som fick en förinställd apparat.

Forskare bakom studien menar att resultaten kan lägga grund för att införa allmän screening i USA för hörselbesvär hos personer över 50 år. Det är annars svårt att argumentera för allmän screening om det inte finns en behandling med bevisad effekt.