Orsaker till hörselnedsättning

En av sex vuxna har en hörselnedsättning. Det kan vara allt från ålderspåverkan till ledningshinder och neurogen nedsättning.


Hörselnedsättning orsaker

Hörselnedsättning av åldrande

Hörselnedsättning i örat och hörselgången kan beror på att trumhinnan och hörselbenskedjan blir mindre elastiska med åldern.

Åldrande kan också göra att hårcellerna i snäckan, nervcellerna i hörselnerven och hjärnan minskar. Detta gör att ljudet inte kan mottagas på samma vis som tidigare och hörseln blir sämre. Att äldre personer har svårare att uppfatta högfrekventa ljud beror just på denna föråldring.

Ledningshinder

En annan anledning till att vi får hörselnedsättning kan vara ett så kallat ledningshinder. Problemet uppstår i någon av örats delar och gör att ljudet inte kan transporteras till innerörat. Denna typ av hörselnedsättning går enkelt att avhjälpa med antingen hörapparater eller operation.

Neurogen nedsättning

Neurogen betyder att det är något som är fel i delar av nervsystemet. Vid neurogen hörselnedsättning är det hörselnerven, som ska skicka signalerna till hjärnan, som inte fungerar som den ska. Det kan även vara att det är något fel på innerörat eller hörselcentrat i hjärnan.

Ofta är dessa problem varaktiga och du behöver därför hjälp att höra bättre. Hörapparater är ett bra alternativ som hjälp då det är något fel på innerörat. Ibland kan man behöva komplettera med att operera in ett kokleaimplantat i örat för att få tillräckligt bra hörsel.

Medfödda missbildningar

Medfödda missbildningar av örat kan ge nedsatt hörsel redan från födseln. En sådan typ av missbildning kan exempelvis vara avsaknad av ytteröra, hörselgång eller missbildning av mellanörat.